De Psycholoog David Kolb heeft onderzoek gedaan naar de verschillende manieren hoe mensen leren.

De leertheorie van Kolb beschrijft vier verschillende leerstijlen, die gebaseerd zijn op een leercyclus in vier fasen. In dit opzicht verschilt het model van Kolb van andere omdat het zowel een manier biedt om individuele leerstijlen te begrijpen, die hij de "Learning Styles Inventory" (LSI) noemde, en ook een uitleg van een cyclus van ervaringsleren die op alle leerlingen van toepassing is.

Hij heeft vier leerfasen onderscheiden welke van elkaar afhankelijk zijn. Deze termen kunnen worden beschreven in termen van vaardigheden die bij die fasen horen.

- Concrete ervaring (gevoel): Leren van specifieke ervaringen en met betrekking tot mensen. Gevoelig voor andermans gevoelens.
-
Reflecterende observatie (kijken): observeren alvorens een oordeel te vellen door de omgeving vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Zoekt naar de betekenis van dingen.
-
Abstracte conceptualisering (denken): logische analyse van ideeën en handelen op basis van intellectueel begrip van een situatie.
-
Actief experimenteren (doen): vermogen om dingen gedaan te krijgen door mensen en gebeurtenissen te beïnvloeden door actie. Omvat het nemen van risico's.

Afhankelijk van de situatie of omgeving kan men op elk moment de leercyclus ingaan zal de theorie het geleerd worden als men alle vier de modi oefent. Het leren kan volgens dit model gestructureerd worden.

Bijvoorbeeld:

Leren coachen:

- Concrete ervaring - Een coach laten begeleiden bij het coachen van iemand anders.
-
Actief experimenteren - Gebruik je menselijke vaardigheden met wat je hebt geleerd om je eigen coaching stijl te bereiken.
-
Reflecterende observatie - Observeren hoe andere mensen coachen.
-
Abstracte conceptualisatie - Artikelen lezen om de voor- en nadelen van verschillende methoden te achterhalen.

Het is niet nodig met een concrete ervaring te beginnen, maar het is belangrijk om alle fasen te doorlopen, omdat ze essentieel zijn voor effectief leren. Iedereen heeft een voorkeursleerstijl, dat is ook de leerstijl waar men dan ook de meeste tijd aan besteed. 

Kolb is de inspiratie voor een groot aantal theoretici en ook die van ons. Daarom worden al onze trainingen opgebouwd volgens de theorie van Kolb, zodat wij een optimaal leerrendement behalen uit onze trainingen.
 
 
 
Volg ons via:
 
 
 
Copyright © Kura . All right reserved . Disclaimer . Algemene Voorwaarden . Cookiebeleid