Om tot een goed resultaat te komen is het noodzakelijk de trainingen op een juiste manier te evalueren. Daarom heeft Kura gekozen te evalueren volgens het model van Kirkpatrick. Om te meten volgends de niveaus van Kirkpatrick bepalen wij samen met de opdrachtgever voorafgaand aan de training welke informatie belangrijk is.

Kirkpatrick heeft vier niveaus om te evalueren omschreven.

Niveau 1
Reactieniveau
Op niveau 1 wordt er geëvalueerd middels een evaluatieformulier. Dit is een formulier waarin aan de deelnemers wordt gevraagd wat zij van de training en de faciliteiten vonden. Tevens wordt de relevantie van de training uitgevraagd.

Niveau 2
Leerniveau
Op dit niveau worden leerdoelen en leerresultaten aan elkaar gerelateerd. Hier wordt gemeten of de deelnemers na de training de kennis en vaardigheden ook werkelijk verkregen hebben. Dit kan gedaan worden in de vorm van een test.

Niveau 3

Gedragsniveau
Op dit niveau wordt onderzocht of de deelnemer het gewenste gedrag in de praktijk vertoont. Dit kan ontstaan als de training kwalitatief goed was (niveau 1) en de deelnemer de juiste vaardigheden heeft opgedaan (niveau 2). Uit onderzoek blijkt dat 15% van de deelnemers van een training in de dagelijkse praktijk het geleerde toepast. Daarom is er op dit niveau naast commitment van de trainer en de deelnemer ook commitment van de manager of HR adviseur nodig.

Niveau 4

Resultaatniveau
Op dit niveau onderzoek je of de deelnemer het resultaat behaalt. Niveau 3 en 4 zijn nauw met elkaar verbonden. Laat de deelnemer het juiste gedrag zien, dan kan je ervan uitgaan dat de juiste resultaten worden behaald.  
 
 
Volg ons via:
 
 
 
Copyright © Kura . All right reserved . Disclaimer . Algemene Voorwaarden . Cookiebeleid