Actief Luisteren
Om een effectief gesprek te voeren, heb je goed te luisteren naar wat de ander zegt. Vaak denken wij dat we goed luisteren, maar horen we eigenlijk alleen maar wat de ander zegt zonder ook echt te begrijpen wat de ander zegt. ‘Goed luisteren’ noemen wij actief luisteren. Er zijn 7 technieken die we kunnen toepassen tijdens een (telefoon)gesprek waardoor we actief gaan luisteren.


1. Geef de ander ruimte en laat de ander uitspreken.

2. Laat stiltes vallen
negen van de tien keer gaat je gesprekspartner dan weer praten en de informatie die je dan te horen krijgt kan erg waardevol zijn.

3. Vat samen
Geef in je eigen woorden weer wat je de ander hebt horen zeggen. Probeer de samenvatting in een enigszins vragende vorm te stellen. Dit stimuleert de ander om de samenvatting te bevestigen of zo nodig te corrigeren.

4. Reflecteer zonder oordeel
Laat horen dat je de gevoelens van de ander hebt waargenomen en dat je daar geen oordeel over hebt. Bijvoorbeeld, hm hm of ‘ik kan mij goed voorstellen dat dit voor jou niet fijn is’. Of papegaaien = herhaal korte zinnen of woorden.

5. Vermijd suggestieve vragen en geef geen waardeoordelen
‘Heb je dan niet het gevoel dat je daar wat aan moet doen?’ Eigenlijk zeg je hiermee: Doe er wat aan!
Beter is het om open vragen te stellen, open vragen nodigen jouw gesprekspartner uit om zijn haar verhaal te doen. Hoe, Wie, Wat, , Waar, Wanneer of waarom vragen (toelichting waarom het gebruik van Waarom ook oordelend kan overkomen).
Probeer door te vragen als de ander zich op de vlakte houdt en niet het precieze verhaal kan vertellen.

6. LSD
Luisteren, Samenvatten en Doorvragen
Luisteren betekent ook tussen de regels door luisteren naar wat er niet gezegd wordt.
Samenvatten: de inhoud van het gesprek en het gevoel dat je denkt dat er leeft bij de ander. Pas hier wel mee op, doe een voorzichtige aanname als het gaat om het gevoel van je gesprekspartner.  Dan voelt hij zich vrij om jouw aanname te bevestigen of zijn gevoel nog specifieker te beschrijven.
Doorvragen: boodschappen roepen vaak vragen op, doorvragen maakt dat je de ander en de boodschap nog beter leert begrijpen. Doorvragen is daarom een belangrijk onderdeel van actief luisteren.
Als je in staat bent om goed te luisteren om dat wat je hoort nog eens samen te vatten en op onduidelijke vragen door te vragen zal je ervaren dat je nog beter kunt onthouden en reproduceren wat de ander gezegd heeft.

7. Open- en gesloten vragen
Open vragen zijn vragen die beginnen met Hoe, Wie, Wat, Waar, Wanneer of waarom.
Dat zijn vragen die je niet alleen met ja of nee kan beantwoorden.

Waarom is het zo belangrijk om open vragen te stellen? Je dwingt je gesprekspartner tot nadenken. Op deze manier volgt er snel een inhoudelijk gesprek en kom je op je gesprekspartner belangstellend over. Stel 1 vraag per keer en probeer de zogenaamde stapelvraag of cocktailvraar te vermijden.


Een stapelvraag zijn meerdere vragen in één. Bijvoorbeeld: Hoe heb jij de vliegticket zo snel kunnen boeken en wanneer vertrek je? Dan zal je antwoord krijgen op de laatste vraag, terwijl de eerste vraag vaak de belangrijkste is.

Met open vragen voorkom je dat je zelf keihard moet werken om achter bepaalde informatie te komen en verander je de mindset van je gesprekspartner. Deze moet zelf nadenken en zal actiever aan het gesprek deelnemen. 
 
 
Volg ons via:
 
 
 
Copyright © Kura . All right reserved . Disclaimer . Algemene Voorwaarden . Cookiebeleid